D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Mostný objekt SO 207

V dnešnom článku zo série mostov si predstavíme pár technických údajov o moste SO 207, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Bánová. Tento mostný objekt je najkratší, nakoľko dĺžka nosnej konštrukcie (dĺžka mosta) je len 6,00m, pričom most je umiestnený v mierne svahovitom teréne. Návrh rozpätia vychádzal hlavne z potreby, čo najefektívnejšie previesť diaľnicu ponad koryto potoku, ktorý tvorí prekážku. V tomto diaľničnom úseku sa most nachádza v ľavostrannom smerovom kružnicovom oblúku s polomerom R=1500m a priečnym sklonom 2,5%.

Konštrukcia mosta

Samotné založenie je navrhnuté ako plošné na vrstve ŠP vankúša, pričom v danom úseku je navrhnutá výmena podložia a zníženie HPV pomocou geodrénov. Založenie je realizované v klasických svahových stavebných jamách so sklonov svahu 1:1.
Nosnú konštrukciu tvorí presypaná monolitická železobetónová rámová konštrukcia pevnosti betónu C30/37 s uzavretým rámom o 1 poli so svetlosťou 5,20m. Keďže NK je uložená v pozdĺžnom sklone potoka, tak na vtoku a výtoku sa na ňu napájajú monolitické ŽB krídla. Na krídlach sú navrhnuté rímsy, ktoré sú kotvené pomocou kotevnej výstuže v krídlach z betonárskej ocele B500B.
Odvodnenie je realizované pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky a pomocou žľaboviek, ktoré vyúsťujú do potoka.

Most - SO 2a07 Most - SO 207 Most - SO 207a Most - SO 207aa

Zdroj fotografií : dialnice

Related posts
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Panelová obchádzka vydržala necelé 4 mesiace.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Pred západným portálom tunela Žilina

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Estakáda v Lietavskej Lúčke tesne pred dokončením.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Tunel Žilina je kompletne prerazený.

Prihlás sa pred odber noviniek!