D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Mostný objekt SO 206

V ďalšom článku zo série mostov na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka si bližšie predstavíme mostný objekt SO 206.

Most sa nachádza v extraviláne v katastrálnych územiach Bánová a Brezany, pričom zabezpečuje kríženie s poľnou cestou, miestnymi komunikáciami a potokom. Diaľnica je vedená v danom úseku z časti v prechodnici smerového oblúka s parametrom L=160,0m a z časti v smerovom oblúku s polomerom R=1500,00m.

Základové pomery  a spodná stavba

Vzhľadom na inžiniersko-geologický prieskum sa navrhlo opäť zakladanie hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach s priemerom Φ1200mm pevnosti betónu C 25/30. Pri zakladaní sú použité štetovnicové steny, ktoré sa v konečnom štádiu odpália v úrovni hornej hrany základovej pätky. Betónové plochy, ktoré prichádzajú do styku so zeminou sú opatrené penetračným a dvojnásobným asfaltovým náterom.
Spodná stavba mosta je tvorená oporami pevnosti betónu C30/37, pričom opory ľavého a pravého mosta sú spojené oddilatovaným mostným múrom z drieku a základového bloku. Každá z opôr je založená na veľkopriemerových železobetónových pilótach. Piliere sú tvorené základovým blokom s rozmermi 10,00 x 12,00m s výškou 2,00m a dvojicou kruhových stojok Φ2,10m.

Nosná konštrukcia

Diaľničný most predstavujú 2 samostatné nosné konštrukcie, pričom pôvodne bola nosná konštrukcia navrhnutá ako dvojtrámová konštrukcia, čo sa však zmenilo na konštrukciu z tyčových prefabrikátov s pevnosťou betónu C 45/55. Dodávateľom tyčových prefabrikátov je Doprastav, a.s., závod Prefa a nosníky sú dodatočne predpäté. Staticky sa jedná o 8-poľovú spojitú konštrukciu s konštantnou výškou 2,2m , ktorá je prefabrikovaná, pozdĺžne segmentovo delená a montovaná pomocou zásuvnej dráhy na pevnej podpernej skruži PIŽMO s postupným pripájaním polí. NK pôsobí ako jeden dilatačný celok s pevným ložiskom na pilieri v strede. Ako predpínacia výstuž sú použité káble zo spletaných lán Ls Φ15,7/1860, betonárska výstuž je opäť B500B.

Vybavenie mosta

Vozovka má šírku 11,75m na pravom aj ľavom moste, pričom hrúbka konštrukcie vozovky je 90,0mm s krytom tvoreným z asfaltového koberca mastixového. Rímsy sú navrhnuté s rozptýlenou výstužou, kotvené pomocou kotevných prútov z NK. Z vonkajšej strany na oboch mostoch je navrhnutý 0,75m široký služobný chodník. Ako bezpečnostné zariadenia sú použité na vonkajších stranách oceľové zábradľové zvodidlá a v strednom deliacom páse je navrhnuté oceľové zvodidlo. V danom úseku je riešená aj protihluková stena s výplňou z parapetných panelov.

Dokončenie samotnej montáže nosnej konštrukcie sa predpokladá na máj 2016.

IMG_8971S0 206 - Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka

Related posts
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Panelová obchádzka vydržala necelé 4 mesiace.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Pred západným portálom tunela Žilina

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Estakáda v Lietavskej Lúčke tesne pred dokončením.

D3 Svrčinovec - SkalitéDiaľnice

Východný portál tunela Svrčinovec

Prihlás sa pred odber noviniek!