Priebeh výstavby nosnej konšktrukcie

Priebeh výstavby nosnej konšktrukcie