Spodná stavba mosta – piliere tvaru H

Spodná stavba mosta - piliere tvaru H