D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke/The highway bridge SO 209

V dnešnom článku si bližšie predstavíme mostný objekt SO 209 – Estakáda na D1 Lietavská Lúčka.

Mostný objekt je vedený v intraviláne obce Lietavská Lúčka, pričom diaľničný most SO 209 predstavujú dve samostatné nosné konštrukcie. Most je navrhnutý ako 18-polový spojitý nosník z predpätého betónu s konštantnou hrúbkou 3,0m. Šírka vozovky oboch mostov je konštantná 11,75m – v poslednom poli pred oporou je realizované rozšírenie vpravo o 1,45m na pravom moste a vľavo o 0,778m vľavo na ľavom moste. Smerové vedenie pozostáva z dvoch protismerných kružnicových oblúkov s prechodnicami – minimálny polomer je 718m.

Výstavba

Výstavba je realizovaná letmou montážou v symetrických vahadlách zo segmentov. Segmenty sú priebežne vyrábané v spoločnosti Prefa Senec a nosnú konštrukciu bude dokopy tvoriť 928 ks segmentov. Na montáž segmentov je použitý montážny súbor MS – 1 od spoločnosti Doprastav, a.s. Segmenty sa montujú postupným spínaním páru bežných segmentov do úplného vahadla „T“.  Nastavenie do požadovanej smerovej a výškovej polohy sa realizuje kombináciou posunu a natočenia vahadla v zvislej a vo vodorovnej rovine. Uzatváracie škáry medzi vahadlami zabezpečujú spojitosť konštrukcie. Na provizórne spínanie segmetov sú použité tyče Dywidag priemeru 32mm, ktoré sa po skončení montáže a napnutí všetkých káblov odstránia.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia je  na oporách a pilieroch uložená na dvojici hrncových ložísk, ktoré sú posuvné v pozdĺžnom smere – okrem 2 pilierov,kde sú ložiská pevné. Na bežné segmenty je použitý betón pevnosti C 45/55, na pilierové segmenty pevnosti C 55/67 a na monolitické časti – škáry a dobetonávky, pevnosti C 30/37. Predpínacia výstuž je tvorená káblami s Φ15,7mm a kotevným súdržným systémom OVM.

Dokončenie montáže nosnej konštrukcie sa predpokladá na apríl 2017.

The highway bridge SO 209

This bridge is situated in the town residential area of village Lietavská Lúčka. The highway bridge SO 209 is represented by two separated structures. It´s designed as 18-span continuous beam of pre-loaded concrete with constant thikness of 3.0 m.

The building method which is used here is balanced cantilever method of bridge construction with segments. Segment construction is continued until a joining midpoint is reached where a balanced pair is closed. The segments are produced in Prefa Senec and the whole construction will be framed by 928 pieces of segments.

 

 

Segment montáž segmetov Estakáda Lietavská Lúčka Estakáda Lietavská Lúčka Estakáda Lietavskál Lúčka Snímka

Zdroj fotografií : dialnice

Related posts
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Panelová obchádzka vydržala necelé 4 mesiace.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Pred západným portálom tunela Žilina

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Estakáda v Lietavskej Lúčke tesne pred dokončením.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Tunel Žilina je kompletne prerazený.

Prihlás sa pred odber noviniek!